III zjazd szkoleniowy w Podkowie Leśnej

W dniach 12-14 stycznia 2018 r. odbyło się trzecie i tym samym ostatnie teoretyczne w tej serii kursów spotkanie szkoleniowe dla kadry ZHA. Jest to jednak ostatni w tej serii kurs stacjonarny w Podkowie Leśnej, ponieważ następne szkolenie odbędzie się już w terenie (wypatrujcie informacji na ten temat niebawem).

To już trzeci kurs z którego wracamy pełni wiedzy, inspiracji i zapału, by uczynić pracę w naszych drużynach jeszcze lepszą. W tym samym czasie odbywały się trzy kursy dla kadry – zuchowej, harcerskiej oraz kurs dla zastępowych. W ich trakcie przećwiczyliśmy na sobie aktualizację do regulaminu musztry, poznaliśmy szczegóły dotyczące sporządzania planów pracy i dowiedzieliśmy się więcej o tym jak rozmawiać ze zborem i rodzicami, by ich zachęcić do współpracy. Szkoliliśmy również nasze umiejętności przywódcze, aby być lepszymi liderami dla naszych harcerzy i zuchów.

Równolegle do kursów zastępowych, kadry Adventurer i Pathfinder odbywało się szkolenie dla osób zdobywających stopień Masterguide, na którym doskonalili się w umiejętnościach komunikacyjnych, wzmacniali w sobie dyscyplinę oraz uczyli się… jak efektywnie się uczyć! A to wszystko pod okiem wyszkolonej kadry posiadającej już ten stopień.

Wiedza zdobyta na trzech szkoleniach wchodzących w skład tego kursu będzie sprawdzona w postaci internetowego testu, po którego zaliczeniu będzie można uzyskać dyplom instruktorski. Będzie również okazja do sprawdzenia swoich umiejętności na kursie praktycznym w terenie, o którym informacje już wkrótce!

Cały miniony kurs przeminął w atmosferze chrześcijańskiego braterstwa i skautowskiej pilności oraz dyscypliny, za którą dziękujemy zarówno organizatorom jak i uczestnikom.
Dziękujemy również WSTH za udostępnienie nam pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń. Dziękujemy przede wszystkim Bogu za opiekę nad nami i nieustanne wskazywanie właściwej drogi, którą powinno podążać nasze harcerstwo adwentystyczne.