Małe rośliny owocowe

Informacje:
Rok powstania: 1986
Miejsce powstania: Generalna Konferencja
Tłumacz: Patrycja Strońska
Rok zatwierdzenia w Polsce: 2017
Poziom trudności: 12-15 lat

 

Wymagania próby na sprawność
1. Wybierz co najmniej cztery rośliny owocowe, które dobrze rosną w Polsce ( jeżyna, truskawka, winogrono, borówka, itp.), a następnie dla każdej z nich krótko omów wymagania glebowe.
2. Napisz konspekt (na co najmniej jedną stronę A4), opisujący jak uprawiać jedną z roślin owocowych wybranych w pkt. 1, uwzględniając następujące informacje:
a. różnorodność odmian,
b. przygotowanie gleby,
c. techniki sadzenia,
d. nawożenie,
e. przycinanie (kiedy jest stosowane),
f. podlewanie,
g. zwalczanie szkodników,
h. zbieranie plonów.
3. Wymień co najmniej po trzy odmiany każdej z małych roślin owocowych (krzaczki, krzewy i pnącza), które dobrze rosną w Polsce.
4. W rodzinnym ogrodzie, u znajomych lub sąsiada, prawidłowo przytnij lub pielęgnuj we właściwym czasie co najmniej: dwa krzewy borówek, dwa krzewy winogron, trzy metry rządku jeżyn lub trzy metry rządku truskawek.
5. Wyjaśnij czym jest nietrwałość plonów.
6. Wyjaśnij jak długo mogą być przechowywane następujące owoce:
a. jeżyny,
b. truskawki,
c. winogrona,
d. borówki.
7. Z pomocą zdjęć lub rysunków omów szkodniki i choroby, które mogą zaatakować każdą z wybranych w pkt. 1 roślin. Uwzględnij przy tym następujące zagadnienia:
a. przyczyny pojawienia się,
b. wyrządzone szkody,
c. naturalne lub chemiczne sposoby zwalczania szkodników oraz leczenia chorób.
8. Wykonaj następujące zadania:
a. Wykonaj test gleby w ogródku i określ jakie rodzaje małych roślin owocowych mogą w nim rosnąć.
b. Uzyskaj poradę specjalisty dotyczącą nawożenia jednej z upraw, a następnie oszacuj jaka będzie cena nawożenia sześciu 30-metrowych rządków tej uprawy.

 

Uwaga: Ta sprawność dotyczy owoców rosnących na krzewinkach, krzewach i pnączach. Owoce rosnące na drzewach omawiane są w sprawności SADOWNICTWO.

 

Pliki do pobrania: