Nowy Koordynator ds. Zuchów ZHA

Oficjalnie chcielibyśmy ogłosić, że w nadchodzących latach, decyzją Zarządu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce z dnia 13.11.2018 roku, dh. Paulina Rawińska będzie pełniła funkcję Koordynatora ds. Zuchów ZHA.
Wcześniej dh. Paulina pełniła funkcję Przybocznej w olsztyńskiej drużynie ZHA – „Sokoły”.


Poprzednio, stanowisko to zajmowała dh. Olga, która w tym momencie pełni funkcję Komendanta Krajowego ZHA. Wiele zostało zrobione i jeszcze ogrom pracy przed nami.

Dh. Paulina posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Sama posiada dwójkę dzieci, więc bardzo dobrze zna problematykę i specyfikę pracy z zuchami. Optymizm i wielkie serce to najodpowiedniejsze określenia opisujące dh. Paulinę.

Życzymy szczególnie siły i wytrwałości wśród dzieci. Wierzymy, że Bóg będzie z nią oraz będzie wspierał inicjatywy i wydarzenia, których udziałem będą nasze zuchy.