Turystyka piesza

Informacje:
Rok powstania: 1933
Miejsce powstania: Generalna Konferencja
Tłumacz: Daniel Hubczyk
Rok zatwierdzenia w Polsce: 2012
Poziom trudności: 10-11 lat

 

Wymagania próby na sprawność
1. Omów i zademonstruj podstawowe zasady dobrej praktyki turystycznej, uwzględniając: odstępy w grupie, tempo marszu, postoje oraz kulturę zachowania na szlaku (etykietę).
2. Wyjaśnij znaczenie prawidłowej higieny stóp oraz przedstaw sposoby dbania o nie ze szczególnym uwzględnieniem: czystości, dbania o paznokcie, skarpetki, wybór obuwia oraz pierwszej pomocy w przypadku otarć i odcisków.
3. Sporządź dwie listy ubrań, które należy mieć na sobie w trakcie wycieczki, gdy jest ciepło oraz gdy jest chłodno.
4. Sporządź dwie listy sprzętu:
a. niezbędne rzeczy, które należy zabrać ze sobą na całodzienną wyprawę w trudny teren (w góry, poza szlakami turystycznymi, itp.),
b. niezbędne rzeczy, które należy zabrać na krótką wycieczkę (w mieście, popołudniowy spacer po lesie, itp.).
5. Wymień co najmniej pięć zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania, które mają zastosowanie podczas pieszej wędrówki szlakiem w trudnym terenie oraz wędrowania szosą.
6. Wyjaśnij jakie znaczenie ma picie wody podczas pieszych wędrówek oraz wymień co najmniej trzy oznaki wody niezdatnej do picia (zanieczyszczonej).
7. Wyjaśnij jakie znaczenie ma właściwe odżywianie podczas pieszych wędrówek.
8. Omów właściwy dobór części ubioru i obuwia, wybierając się na pieszą wycieczkę podczas ciepłej deszczowej pogody (wysokie temperatury i duża wilgotność powietrza) oraz zimnej deszczowej pogody (niższe temperatury i wysoka wilgotność powietrza).
9. Przedstaw spisany konspekt wycieczki pieszej o długości co najmniej 16 km, zawierający: proponowaną trasę wycieczki, listę ubrań i wyposażenia, potrzebne ilości wody i/lub jadłospis.
10. Zademonstruj umiejętność posługiwania się mapą topograficzną i/lub samochodową w planowaniu oraz prowadzaniu jednej z wycieczek pieszych z pkt. 11.
11. Weź udział w następujących pieszych wycieczkach:
a. wycieczka, o długości co najmniej 8 km, trasą biegnącą przez tereny wiejskie (pola, łąki) lub przez miasto,
b. wycieczka szlakiem turystycznym, o długości co najmniej 8 km, w trudnym terenie (gęsty las, góry, itp.),
c. dwie wycieczki całodzienne, o długości co najmniej 16 km każda, różnymi trasami i o różnym poziomie trudności,
d. kilkudniowa wyprawa szlakiem turystycznym, o długości co najmniej 24 km, w trudnym terenie (gęsty las, góry, tereny mało zurbanizowane, itp.).
12. W ciągu miesiąca od zakończenia każdej z wymienionych w pkt. 11 wycieczek, przedstawił o każdej z nich krótkie sprawozdanie (raport), uwzględniający:
a. kiedy odbyła się wycieczka (data),
b. przebieg trasy (początek, koniec oraz punkty pośrednie),
c. warunki pogodowe podczas wycieczki,
d. wszystko co ciekawego zaobserwował lub czego niezwykłego doświadczył podczas wycieczki.

 

Pliki do pobrania: