Wirusy

Informacje:
Rok powstania: 2012
Miejsce powstania: Generalna Konferencja
Tłumacz: Mirosława Grześkowiak
Rok zatwierdzenia w Polsce: 2017
Poziom trudności: 12-15 lat

 

Wymagania próby na sprawność
1. Omów lub przedyskutuj w grupie temat wirusów i związanych z nimi zagrożeń, uwzględniając niżej wymienione zagadnienia. Jeśli to konieczne przygotuj się wcześniej i poszukaj potrzebnych informacji, tak aby móc właściwie wyjaśnić każde zagadnienie lub podczas dyskusji w grupie nie być tylko biernym słuchaczem.
a. Co oznacza słowo wirus? Dlaczego istnieją spory co do określenia czy wirusy są organizmami żywymi?
b. Jakie są cechy charakterystyczne wirusów oraz dlaczego nie można ich zaliczyć do żadnego z pięciu królestw klasyfikacji organizmów.
c. Jakie morfologiczne kształty mogą posiadać wirusy? Wymień kilka i podaj przykłady każdego z nich.
d. Jakie znaczenie mają szczepionki w walce z wirusami? Jaka jest zasada działania szczepionki?
e. W jaki sposób wirusy się rozmnażają i jak powstają modyfikacje genetyczne zwane mutacjami?
f. Na czym polega oporność wirusa?
g. Czy choroby wirusowe mogą zostać wytępione i dlaczego trudno jest leczyć pacjentów z chorobami wirusowymi.
2. Korzystając ze zdjęć, nagrań lub szczegółowych opisów, wyjaśnij różnice pomiędzy niżej wymienionymi chorobami, których jednym z objawów jest wysypka:
a. różyczka,
b. odra,
c. ospa wietrzna.
3. Wybierz co najmniej trzy z niżej wymienionych chorób wirusowych, następnie dla każdej z wybranych opisz obraz kliniczny, drogę infekcji i metody jej zapobiegania. W kreatywny sposób przedstaw zdobytą wiedzę podczas pokazu lub wykładu, wykorzystując pomoce wizualne.
a. półpasiec,
b. opryszczka,
c. AIDS,
d. świnka,
e. paraliż dziecięcy (polio),
f. kleszczowe zapalenie opon mózgowych,
g. wirusowe zapalenie wątroby,
h. denga.
4. Wyjaśnij różnice pomiędzy przeziębieniem a grypą oraz dlaczego wirus grypy powoduje okresowe epidemie (np. grypa hiszpańska, ptasia grypa, H1N1 itd.).
5. Wskaż różnicę pomiędzy wirusem a prionem. Podaj nazwę co najmniej jednej choroby wywołanej prionem.
6. Wykonaj jedno z niżej wymienionych zadań:
a. Napisz krótki raport o pandemii dowolnego wirusa i wpływie jaki miała lub ma na świat.
b. Przygotuj scenkę, prezentację multimedialną lub inny interaktywny pokaz, informujący ludność krajów rozwijających się o zagrożeniu wirusami oraz który mógłby być materiałem szkoleniowym w zakresie zwalczania lub kontroli namnażania się wirusów.
c. Wysłuchaj wykładu lub obejrzyj wideoprezentację prowadzoną przez wyspecjalizowanego pracownika pomocy humanitarnej na temat epidemii i kontroli wirusów w krajach rozwijających się. Razem z grupą zbierz pieniądze, które zostaną przekazane na pomoc medyczną w kraju lub krajach, o których opowiadał prelegent podczas prelekcji.

 

Pliki do pobrania: