Meteoryty

Informacje:
Rok powstania: 2014
Miejsce powstania: Generalna Konferencja
Tłumacz: Marta Kalińska
Rok zatwierdzenia w Polsce: 2019
Poziom trudności: 12-15 lat

 

Wymagania próby na sprawność
1. Zdobądź sprawność: Skały i minerały.
2. Wyjaśnij czym jest meteoryt.
3. Wytłumacz jaka jest różnica pomiędzy meteorem a meteorytem.
4. Wyjaśnij w jaki sposób nadaje się nazwy meteorytom.
5. Wyjaśnij czym jest oraz jak powstaje krater uderzeniowy.
6. Na podstawie ilustracji, rysunków lub zdjęć, prawidłowo rozpoznaj i opisz (przybliżony kształt, rozmiary, skład mineralny oraz sposób formowania) niżej wymienione rodzaje meteorytów:
a. chondryty,
b. achondryty,
c. meteoryty żelazne.
7. Prawidłowo rozpoznaj oraz sklasyfikuj co najmniej trzy wybrane, znaczące meteoryty, w tym jeden znaleziony w Polsce oraz wskaż co wyróżnia każdego z nich.
8. Odszukaj co najmniej siedem wersetów biblijnych, w których wspominane są meteoryty lub ogniste skały spadające z nieba („gwiazdy”, „wielki kamień”, „grad”, „siarka”, są biblijnymi określeniami meteorytów). Przedyskutuj z prowadzącym lub przedstaw swoje zdanie o tym, dlaczego w Biblii wspomniane są meteoryty.
9. Wykonaj co najmniej dwa zadania z niżej wymienionych:
a. Odwiedź wystawę meteorytów stałą lub czasową i poznaj różne meteoryty zebrane w różnych miejscach w Polsce i świecie, a następnie prawidłowo rozpoznaj kilka z nich.
b. W grupie lub indywidualnie uczestnicz w spotkaniu ze znanym kolekcjonerem kamieni i/lub meteorytów, który przedstawi swoje zbiory.
c. Zrób prezentacje multimedialną na temat meteorytów, składającą się co najmniej z dziesięciu różnych zdjęć oraz uzupełnioną informacja, zawierającą m. in. znaczące fakty, które poznałeś realizując wymagania na tę sprawność.
d. Stwórz grę planszową, która pomoże innym w poznaniu lepiej meteorytyki. Mechanika gry może opierać się na popularnej grze karcianej lub innej planszowej.

 

Pliki do pobrania: