Zdobywca

Wymagania próby na stopień

 I Ogólne
1. Wiek 13 lat / 1 klasa Gimnazjum.
2. Aktywny harcerz PATHFINDER lub uczestnik grupy młodzieży.
3. Posiada stopień Odkrywcy.
4. Posiada aktualny certyfikat Klubu Książki i napisał co najmniej na 1 stronę A5 recenzje o każdej z przeczytanych książek.
5. Pamięta i potrafi wyjaśnić Hasło i Motto Młodzieży Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego.
II Duchowość
1. Znalazł odpowiedzi na poniższe pytania podczas rozmowy w grupie:
          a. Czym jest chrześcijaństwo?
          b. Po czym można rozpoznać prawdziwego ucznia Jezusa?
          c. Jakie siły są zaangażowane podczas procesu stawania się chrześcijaninem?
2. Uczestniczył w zajęciach poświęconych zaznaczaniu wersetów w Biblii. Tematem przewodnim zajęć było natchnienie Pisma Świętego.
3. Zapisał co najmniej 3 osoby na kursy Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej lub Korespondencyjnej Szkoły Lepszego Życia.
4. Posiada aktualny certyfikat Klejnotu Biblijnego.
* Zdobył sprawność Chrześcijańskie Obywatelstwo jeśli jej nie posiada.
III Służba
1. Razem ze swoim liderem uczestniczył co najmniej raz, w dwóch różnych typach aktywności misyjnej.
2. Z pomocą przyjaciela spędził cały dzień (co najmniej 8 godzin), pracując nad projektem na rzecz lokalnego zboru, szkoły lub społeczności.
* Poprowadził 2 lekcje biblijne z osobami spoza Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
IV Relacje
1. Poprzez rozmowę w grupie oraz własne studium określił swoje zdanie na dwa z poniższych tematów:
          a. pewność siebie,
          b. szacunek społeczny,
          c. przyjaźń,
          d. siła woli.
* Grał jedną z postaci w sztuce(przedstawieniu) o Dobrym Samarytaninie. Omówił trzy sposoby jak może przysłużyć się sąsiadom, następnie zrealizował swoje pomysły.
V Zdrowie i kondycja fizyczna
1. Uczestniczył w jednym z poniższych:
          a. Omówił zasady dobrej sprawności fizycznej. Zaprezentował zarys osobistego codziennego programu ćwiczeń. Przygotował i podpisał osobiste zobowiązanie do uczestniczenia w regularnym programie ćwiczeń.
          b. Omówił naturalne korzyści wynikające ze stylu życia Chrześcijan Adwentystów zgodnego z zasadami biblijnymi.
* Uczestniczył w jednym z następujących zajęć:
          a. Piesza wycieczka na 15 km z prowadzeniem dziennika wycieczki.
          b. Konna wycieczka – 15 km.
          c. Jednodniowa wycieczka canoe/kajakiem.
          d. Wycieczka rowerowa – 80 km.
          e. Pokonanie 1 km dowolnym stylem pływackim.
** Omówił pojęcie, typy i cel randkowania.
VI Rozwój organizacji i przywództwa
1. Uczestniczył w co najmniej jednym spotkaniu Rady Zboru. Przygotował krótkie sprawozdanie z tego spotkania, które przedstawił na zbiórce.
2. Razem z drużyną przygotował plan zajęć społecznych, co najmniej 1 projekt na kwartał.
* Wypełnił wymagania pkt 3 i pkt 6 ze sprawności Musztra i maszerowanie o ile wcześniej nie zdobył tej sprawności.
VII Przyroda
1. Opowiedział historię Potopu i zbadał 3 różne skamieliny. Wyjaśnił ich pochodzenie i to, w jaki sposób łączą się ze złamaniem Bożego Prawa.
2. Zdobył jedną nową sprawność z działu PRZYRODA, wcześniej niezdobytą.
* Potrafi rozpoznać na podstawie zdjęć, szkiców, obrazków lub w naturze jedną z następujących kategorii: 25 liści drzew, 25 skał i minerałów, 25 dzikich kwiatów, 25 motyli i ciem, 25 muszli.
VIII Życie w terenie
1. Zbudował piekarnik reflektorowy i zademonstrował jego użycie poprzez przygotowanie dowolnego posiłku.
2. Uczestniczył w 3-dniowym biwaku. Samodzielnie spakował plecak lub torbę, uwzględniając rzeczy osobiste oraz wystarczającą ilość jedzenia potrzebną na 3 dni.
3. Zdał test z pierwszej pomocy na stopień Zdobywcy.
* Zdobył sprawność Orientacja w terenie.
** Potrafi rozpalić ognisko w deszczowy dzień lub w śniegu. Wie jak znaleźć suchy materiał żeby utrzymać ognisko. Zademonstrował umiejętność poprawnego nabijania i wymiany trzonka siekiery.
*** Spełnił jedno z poniższych wymagań:
          a. Rozpoznał z wyglądu, przygotował i zjadł 10 odmian jadalnych dzikich roślin.
          b. Potrafi wysyłać i odbierać w tempie 35 liter na minutę sygnał nadawany Semaforem.
          c. Potrafi wysyłać i odbierać w tempie 15 liter na minutę sygnał nadawany alfabetem Morse’a, używając chorągiewek.
          d. Potrafi wysłać i odebrać tekst Mat. 24 w języku migowym.
          e. Uczestniczył w prostej akcji poszukiwawczej lub akcji ratowniczej, w której była używana komunikacja dwukierunkowa.
IX Sprawności
1. Zdobył jedną nową sprawność z działu SŁUŻBA, UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE lub GOSPODARSTWO ROLNE.
* Zdobył jedną nową sprawność z działu REKREACJA lub SZTUKA I RZEMIOSŁO.

 

Pliki do pobrania:
Sprawności: