Odkrywca

Wymagania próby na stopień

I Ogólne
1. Wiek 12 lat / VI klasa SP.
2. Aktywny harcerz PATHFINDER lub uczestnik grupy młodzieży.
3. Posiada stopień Towarzysza.
4. Nauczył się lub przypomniał z pamięci znaczenie PRAWA PATHFINDER. Zademonstrował swoje zrozumienie PRAWA wykorzystując: scenkę (przedstawienie), dyskusję panelową, esej lub własny projekt.
5. Przeczytał książkę „The Happy Path”, jeśli wcześniej nie przeczytał lub podobną na temat Przyrzeczenia i Prawa.
6. Posiada aktualny certyfikat Klubu Książki i napisał co najmniej na 1 stronę A5 recenzje o każdej z przeczytanych książek.
* Zna wygląd i zasady prezentowania flagi PATHFINDER i proporca zastępu.
II Duchowość
1. Potrafi właściwie posługiwać się konkordancją biblijną.
2. Posiada aktualny certyfikat Klejnotu Biblijnego.
3. Przeczytał ewangelie Łukasza i Jana w dowolnym przekładzie i omówił
dowolne trzy z poniższych tematów:
          a. Łuk. 4:16-19 Czytanie Pism,
          b. Łuk. 11:9-13 Proszenie, Szukanie, Pukanie,
          c. Łuk. 21:25-28 Znaki Powtórnego Przyjścia,
          d. Jan 13:12-17 Pokora,
          e. Jan 14: 1-3 Obietnica Pańska,
          f. Jan 15:5-8 Krzew winny i latorośle.
4. W porozumieniu z zastępowym wybrał jeden z poniższych tematów:
          a. Jan 3 Nikodem,
          b. Jan 4 Kobieta przy studni,
          c. Łukasz 15 Syn marnotrawny,
          d. Łukasz 10 Dobry Samarytanin,
          e. Łukasz 19 Zacheusz.
Następnie wykorzystując jedną z poniższych metod, podzielił się swoim zrozumieniem w jaki sposób Jezus ratował poszczególne osoby w tych historiach.
Metody: dyskusja w grupie, prowadzenie pogadanki na spotkaniu młodzieży, napisanie piosenki, wiersza lub wypracowania, wykonanie serii obrazków, diagramów, modeli.
5. Nauczył się na pamięć i wyjaśnił: Przyp. Sal. 20:1 oraz Przyp. Sal. 23: 29-32
* Przeczytał na temat J. N. Andrews’a. Omówił znaczenie służby misyjnej dla Kościoła i dlaczego Chrystus dał Wielkie Zlecenie (Mateusz 28: 18-20)
** Wykonał mapę pracy misjonarzy i miejsc służby.
III Służba
1. Dowiedział się na temat projektów pomocy ludziom w potrzebie w okolicy i uczestniczył w co najmniej jednym z takich projektów.
2. Uczestniczył w co najmniej trzech projektach kościelnych.
* Przyprowadził nową osobę na lekcję Szkoły Sobotniej, zbiórkę zastępu lub zapisał osobę na korespondencyjny kurs biblijny.
IV Relacje
1. Uczestniczył w dyskusji lub parodii (skeczu) na temat presji otoczenia i jej roli w podejmowaniu przez decyzji.
* Odwiedził Urząd Miejski lub uczestniczył w wycieczce grupowej po mieście i opisał 5 możliwości w jaki sposób może współpracować ze służbami miejskimi.
** Zdobył jedną z poniższych sprawności:
a. Chrześcijańskie maniery i zachowanie,
b. Życie rodzinne.
V Zdrowie i kondycja fizyczna
1. Wypełnił jedno z poniższych wymagań:
          a. Uczestniczył w dyskusji grupowej na temat fizycznych skutków spożywania alkoholu i przyjmowania narkotyków.
          b. Zobaczył film na temat alkoholu i innych używek i omówił, jak mogą wpływać na ludzki organizm.
2. Dyskusja na temat presji grupy.
* Uczestniczył w pieszej wycieczce na ok. 16 km i zrobił listę ubrań, które miał na sobie podczas tej wycieczki.
** Presja grupy i świadomość AIDS.
VI Rozwój organizacji i przywództwa
1. Poprowadził w zastępie ceremonię rozpoczęcia zbiórki lub lekcję w szkole sobotniej.
2. Wspólnie z zastępem zaplanował specjalny projekt misyjny np. projekt na rzecz pokrzywdzonych dzieci, itp. i wykonał go.
* Uczestniczył w specjalnym wydarzeniu zastępu, takim jak: Przyrzeczenie, Nadanie Stopni, Harcerska Sobota itp., a następnie wziął aktywny udział w ocenie projektu tak jak na stopień Towarzysza.
VII Przyroda
1. Zademonstrował jak odszukać Gwiazdę Polarną, Oriona, Plejady i dwie planety. Omówił duchowe znaczenie gwiazdozbioru Oriona jakie podała E. G. White w książce „Doświadczenia i Widzenia”.
2. Zdobył jedną z następujących sprawności: Tropy zwierząt, Kaktusy, Kwiaty, Gwiazdy lub Pogoda.
* Rozpoznał 6 tropów zwierząt lub ptaków. Wykonał odlewy gipsowe 3 tropów.
VIII Życie w terenie
1. Uczestniczył w 3-dniowym biwaku. Omówił 6 cech dobrego miejsca na obozowisko. Zaplanował i przygotował 2 posiłki.
2. Zdał test z pierwszej pomocy na stopień Odkrywcy.
3. Wyjaśnił, co to jest mapa topograficzna, co można na niej znaleźć i do czego może służyć. Rozpoznał co najmniej 20 znaków i symboli używanych na mapie topograficznej.
* Powtórzył podstawowe wiązania i zbudował jeden z obozowych mebli.
** Przygotował jadłospis na 3–dniową wycieczkę dla 4 osób, wykorzystując co najmniej 3 różne rodzaje posiłków w proszku.
*** Potrafi wysłać i odebrać alfabet za pomocą kodu semafora, LUB potrafi wysłać i odebrać alfabet kodem Morse’a (używając chorągiewek) lub zna alfabet w języku migowym, lub posiada podstawową wiedzę o procedurach w dwukierunkowej radiokomunikacji.
 IX Sprawności
1. Zdobył jedną nową sprawność z działu PRACE DOMOWE lub SZTUKA I RZEMIOSŁO.
* Zdobył jedną nową sprawność z działu SŁUŻBA, ZDROWIE I NAUKA, UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE LUB GOSPODARSTWO ROLNE.

 

Pliki do pobrania:
Sprawności: