Przyjaciel

 

Wymagania próby na stopień

I Ogólne
1. Wiek 10 lat lub uczeń IV klasa SP.
2. Aktywny harcerz Pathfinder.
3. Posiada stopień OCHOTNIKA.
4. Zna na pamięć i potrafi wyjaśnić Przyrzeczenie i Prawo Pathfinder.
5. Przeczytał książkę „Na radosnym szlaku”, L. Maxwell’a.
6. Posiada aktualny certyfikat Klubu Książki.
* Zna, śpiewa lub gra oraz potrafi wyjaśnić znaczenie Hymnu Pathifnder.
II Duchowość
1. Potrafi wymienić, znaleźć i podzielić na pięć części księgi Starego Testamentu.
2. Posiada aktualny certyfikat Klejnotu Biblijnego.
3. Zna na pamięć i potrafi wyjaśnić Psalm 23 lub 46.
4. Podczas kilku nabożeństw przeczytał z rodzicami historyczny wstęp do książki „Doświadczenia i Widzenia” Ellen G. White. Sporządził listę głównych wydarzeń podczas formowania się Kościoła ADS lub wykonał inne zadanie podane w Podręczniku Instruktora na stopień Przyjaciela.
* Wypełnił wykreślankę opartą na wstępie do książki „Doświadczenia i Widzenia” Ellen G. White (punkt II.#4).
** Na podstawie życia Józefa, Estery, Jonasza lub Rut potrafi ukazać Jezusa jako troszczącego się i ratującego nas pasterza. (Wybrał jedną postać). Postać:
III Służba
1. W porozumieniu z instruktorem zaplanował spędzenie co najmniej dwóch godzin, okazując w ten sposób swoją przyjaźń komuś, kto tego potrzebuje. Wykonał dwa z poniższych zadań:
          a. Odwiedził kogoś, kto potrzebuje przyjaźni.
          b. Pomógł komuś w potrzebie.
          c. Z pomocą innych poświęcił pół dnia przy projekcie w społeczności lokalnej, szkole lub zborze (Kościele).
2. Jest dobrym obywatelem w domu i w szkole.
* Przyprowadził dwóch gości na lekcję Szkoły Sobotniej lub spotkanie harcerzy (zbiórkę).
IV Relacje
1. Zrobił listę 10 cech dobrego przyjaciela; opowiedział o 4 sytuacjach z dnia codziennego, w których zastosował „złotą zasadę”.
2. Zna na pamięć Hymn Narodowy i potrafi wyjaśnić jego znaczenie.
* W grupie osób w różnym wieku zademonstruj właściwe maniery przy stole.
V Zdrowie i kondycja fizyczna
1. Wykonał następujące zadania:
          a. Omówił zasady wstrzemięźliwości w życiu Daniela lub uczestniczył w prezentacji lub sztuce (przedstawieniu) na podstawie tekstu Dan 1.
          b. Nauczył się na pamięć i wyjaśnił tekst Dan 1,8 oraz opisał na karcie zobowiązania, dlaczego wybrał styl życia stojący w harmonii z prawdziwymi zasadami wstrzemięźliwości.
2. Zna reguły zdrowej diety i wykonał diagram pokazujący podstawowe grupy żywności.
3. Zdobył sprawność Pływak Początkujący.
* Szkolenie HIV/AIDS – więcej informacji Podręcznik Instruktora
VI Rozwój organizacji i przywództwa
1. Zaplanował i zrealizował 3-godzinną lub 8 km wycieczkę pieszą. Zaplanował realizację wymagań z części POZNAWANIE PRZYRODY, ŻYCIE W TERENIE lub jednej ze sprawności z działu PRZYRODA.
VII Przyroda
1. Zdobył jedną z następujących sprawności: Koty, Psy, Ssaki, Nasiona, Ptaki Domowe.
2. Zna różne metody oczyszczania wody i potrafi zbudować obozowe schronienie (szałas). Potrafi wyjaśnić, co oznacza to, że Jezus jest żywą wodą i miejscem naszej ucieczki.
* Zna i potrafi zidentyfikować 10 polnych kwiatów i 10 owadów w swojej okolicy.
VIII Życie w terenie
1. Potrafi wyjaśnić, jak zbudowane są liny. Potrafi zademonstrować, jak właściwie dbać o linę. Opanował i zna praktyczne zastosowanie następujących węzłów: zwykły (supeł), prosty, równoległy (płaski, refowy), poślizg, cumowy żeglarski (sztyk), wyblinka, ratowniczy, kokarda (sznurowadłowy).
2. Spędził noc poza obozem.
3. Ukończył test z ogólnych zasad bezpieczeństwa.
4. Potrafi rozkładać i zwijać namiot. Potrafi zrobić obozowe posłanie.
5. Zna 10 zasad pieszej turystyki. Wie, co należy robić w przypadku zgubienia się.
6. Poznał znaki patrolowe. Przygotował trasę 2 km, którą inni przeszli. Przeszedł trasę 2 km, przygotowaną przez kogoś.
7. Wykorzystując naturalne materiały rozpalił ognisko jedną zapałką, pilnując ognia aż do całkowitego rozpalenia.
8. Potrafi właściwie obchodzić się z nożem i siekierą. Zna 10 zasad ich bezpiecznego używania.
* Potrafi wiązać 5 szybkich węzłów.
** Potrafi zademonstrować pieczony, gotowany i smażony posiłek obozowy.
IX Sprawności
1. Zdobył jedną nową sprawność z działu SZTUKA I RZEMIOSŁO.
* Zdobył jedną nową sprawność z działu UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE lub GOSPODARSTWO ROLNE.

 

Pliki do pobrania:
Historyczny wstęp do książki „Doświadczenia i Widzenia” E. G. White.
Sprawności: