Towarzysz

Wymagania próby na stopień

 I Ogólne
1. Wiek 11 lat / V klasa SP.
2. Aktywny harcerz PATHFINDER lub uczestnik grupy młodzieży.
3. Posiada stopień PRZYJACIELA.
4. Pamięta i zna znaczenie Przyrzeczenia PATHFINDER, potrafi zilustrować jego znaczenie w ciekawy sposób.
5. Przeczytał książkę „The Happy Path” lub podobną na temat Przyrzeczenia i Prawa, jeśli wcześniej nie przeczytał.
6. Posiada aktualny certyfikat Klubu Książki i napisał co najmniej 1 akapit recenzji z jednej z przeczytanych książek.
* Zna zasady właściwego prezentowania i składania flagi państwowej.
II Duchowość
1. Potrafi wymienić, znaleźć i podzielić na 4 części księgi Nowego Testamentu.
2. Posiada aktualny certyfikat Klejnotu Biblijnego.
3. Po konsultacji z zastępowym wybrał jeden z tematów, przedstawił, co Chrystus chciał nam przekazać, wykorzystując jedną z metod.
Metody: dyskusja z zastępowym, zajęcia w grupie, publiczne wystąpienie
Tematy:
          a. jedna z przypowieści Chrystusa,
          b. jeden z cudów Chrystusa,
          c. Kazanie na górze,
          d. kazanie na temat drugiego przyjścia.
4. Przeczytał Ewangelie wg Mateusza i Marka w dowolnym przekładzie. Zapamiętał dowolne dwa fragmenty z poniższych:
          a. Błogosławieństwa Mt 3:3-12,
          b. Modlitwa Pańska Mt 6:9-13,
          c. Powrót Chrystusa 24:4-7,11-14,
          d. Zlecenie Ewangelii 28:18-20.
* Przeczytał o pierwszych wizjach, jakie miała Ellen G. White i omówił z zastępowym, w jaki sposób Bóg za pośrednictwem proroków przedstawiał poselstwa Kościołowi.
** Wypełnił krzyżówkę opartą na pierwszej wizji Ellen G. White.
III Służba
1. W konsultacji z zastępowym opracował spędzenie co najmniej 2 h w lokalnej społeczności, demonstrując we właściwy sposób rzeczywiste towarzystwo komuś innemu.
2. Spędził co najmniej pół dnia biorąc udział w projekcie na rzecz lokalnej społeczności lub jego zboru.
* Wziął udział w akcji ewangelizacyjnej. Przyprowadził przyjaciela spoza Kościoła, który uczestniczył aktywnie z nim lub był tylko obserwatorem.
IV Relacje
1. Omówił zasady i zademonstrował znaczenie szacunku dla ludzi z innych kultur lub odmiennej płci.
* Omówił i zademonstrował szacunek dla rodziców/opiekunów. Wyjaśnił w jaki sposób się nim opiekują.
V Zdrowie i kondycja fizyczna
1. Nauczył się na pamięć i wyjaśnił tekst: 1 Kor 9:24-27.
2. Przedyskutował z zastępowym w jaki sposób kondycja fizyczna i regularne ćwiczenia są powiązane ze zdrowym życiem.
3. Dowiedział się o szkodliwych skutkach dla zdrowia i kondycji fizycznej palenia papierosów i napisał własne ślubowanie abstynencji od nikotyny.
4. Zdobył sprawność Początkujący Pływak stopień Zaawansowany.
* Szkolenie HIV/AIDS. Więcej informacji Podręcznik Instruktora.
** Wziął udział w kursie 5-dniowym „Rzucam Palenie” lub obejrzał 2 filmy o zdrowiu lub wykonał plakat na temat szkodliwości palenia lub używania narkotyków.
VI Rozwój organizacji i przywództwa
1. Zaplanował i poprowadził nabożeństwo dla swojego zastępu.
2. Pomógł zastępowi zaplanować niezwykłe spotkanie np. zabawę, wycieczkę pieszą, lub biwak z noclegiem.
* Wziął udział w specjalnym wydarzeniu zastępu tj. Nadawanie stopnia, Przyjęcie nowych osób do zastępu lub Harcerska Sobota, a następnie określił jak można taki program ulepszyć.
VII Przyroda
1. Wziął udział w grze terenowej lub w godzinnym spacerze przyrodniczym.
2. Zdobył jedną ze sprawności: Płazy, Ptaki, Żywy inwentarz, Drób, Gady, Muszle, Drzewa lub Krzewy.
3. Przestudiował opis stworzenia świata. Opracował 7-dniowy, terenowy dziennik przyrodniczy, opisując swoje obserwacje przyrody, przy czym każdego dnia skupiając się na tym co odpowiada rzeczom stworzonym tego dnia.
* Rozpoznał w terenie i opisał 12 gatunków ptaków i 12 lokalnych gatunków drzew.
VIII Życie w terenie
1. Potrafi odnaleźć 8 głównych kierunków świata bez pomocy kompasu.
2. Wziął udział w 3-dniowym biwaku i podał co najmniej 6 reguł, które stosuje się przy wyborze miejsca na obóz.
3. Przypomniał sobie lub nauczył się węzłów na stopień Przyjaciela. Nauczył się wiązać i poznał zastosowanie węzłów: szotowy, skrót podwójny, związ wantowy, zacisk, Taut Line Hitch.
4. Zdał test z pierwszej pomocy na stopień Towarzysza.
* Zbudował 5 różnych typów ognisk i wyjaśnił ich zastosowanie. Omówił bezpieczeństwo rozpalania ogniska lub przeszedł trasę 8 km prowadząc dziennik.
** Ugotował obozowy posiłek bez dodatkowego wyposażenia.
*** Przygotował tablicę z co najmniej 15 węzłami.
IX Sprawności
1. Zdobył jedną nową sprawność z działu SZTUKA I RZEMIOSŁO.
2. Zdobył jedną nową sprawność z działu PRACE DOMOWE, ZDROWIE I NAUKA, UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE lub GOSPODARSTWO ROLNE.

 

Pliki do pobrania:
Sprawności: