Informator KZS #01

CZUWAJ!

Z nowym rokiem 2019 chcielibyśmy rozpocząć nową serie infonewsów na temat pracy niedocenianego, ale bardzo potrzebnego komitetu, którym jest Komitet Zatwierdzania Sprawności (w skrócie KZS).

Osobą odpowiedzialną za koordynację działań KZS-u jest st. pwd. Daniel Hubczyk. Druh Daniel wykonuje tytaniczną pracę od początku swojej służby w harcerstwie. Danielu – dziękujemy z całego serca!

Do kompetencji Komitetu Zatwierdzania Sprawności należy:
– przygotowywanie listy zatwierdzonych nazw sprawności,
– zatwierdzanie sprawności opracowanych (przetłumaczonych z j. obcych) i autorskich,
– aktualizowanie listy sprawności w składnicy „4 Żywioły”,
– opracowywanie sprawności do stopni,
– opracowywanie sprawności na wydarzenia ZHA,
– współpraca z grupą tłumaczy,
– publikowanie zatwierdzonych sprawności na oficjalnej stronie www.

W tych obowiązkach KZS jest wspierany bardzo mocno przez grupę osób zajmujących się tłumaczeniem sprawności. Ta grupa kilkunastu osób tłumaczy sprawności, wykonując ogrom pracy, którą KZS nie byłby w stanie wykonać samodzielnie, za co serdecznie chcielibyśmy im podziękować.

Informator z KZS chcemy publikować co jakiś czas (2-3 tygodnie). Tak byście mogli na bieżąco śledzić, co nowego pojawiło się na stronie z różnych działów sprawności harcerskich.

Zatem zaczynajmy!

Z najnowszych sprawności harcerskich, które ostatnio ukazały się na stronie:

Bańki mydlane ChemiaHydrologia
MeteorytyOpieka nad psem i jego szkoleniePtaki
Ssaki morskieZagrożone gatunki

Na stronie na dzień dzisiejszy mamy:
– 90 sprawności harcerskich posiadających wymagania w języku polskim, z tego wszystkie 90 posiadają indeksy gotowe do druku.
– 170 sprawności zuchowych posiadających wymagania w języku polskim, z tego wszystkie 170 posiadają indeksy gotowe do druku.

Jeżeli posiadacie przetłumaczone sprawności, których jeszcze nie mamy na stronie, śmiało zgłoście się do KZS-u. Wszystkie zapytania lub uwagi kierujcie na adres: sprawnosci@zha.org.pl .